2023-03-08 07:00Pressrelease

Truesec etablerar i Tyskland – tar krafttag mot ökande cyberattacker

Truesec etablerar i Tyskland – tar krafttag mot ökande cyberattackerCybersäkerhetsbolaget utreder merparten av de allvarligaste incidenterna i Sverige och i Norden.

Antalet cyberangrepp ökar och behovet av cyberexpertis i Europa är stort. Det välrenommerade och ledande cybersäkerhetsbolaget Truesec etablerar sig i Tyskland för att skydda verksamheter – inom privat och offentlig sektor – mot cyberattacker och minimera dess skador.

Det spända geopolitiska läget medför ökad risk för cyberangrepp mot verksamheter och infrastruktur. Tyskland är en stor marknad med stark ekonomi, och vars samhällspåverkan kan bli omfattande. Med förväntat ökat antal attacker i regionen, stärker Truesec sitt engagemang och närvaro med expertis i München.

Det globala incidentresponse-teamet är nu tillgängligt när tyska verksamheter drabbas av cyberattacker. Målet är att minimera skada och snabbt ta verksamheter tillbaka i drift. 

"Lokal närvaro av Europas starkaste Incident Response-team kombinerat med vårt globala nätverk av cyberexperter sätter Truesec i en idealisk position för att hjälpa fler företag att förhindra, bekämpa och förebygga cyberbrottslighet. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med etablerade och nya regionala kunder och partners”, säger Markus Lassfolk, Global VP, Truesec CSIRT.

"Våra kunder har länge efterfrågat Truesecs lokala närvaro i Tyskland med tysktalande cyberexpertis. Med vår långa erfarenhet i regionen och kunskap om den rådande hotbilden är etableringen av verksamhet i Tyskland ett naturligt steg", säger Anna Averud, vd för Truesec Group.
Internationellt erkänd cyberexpertis

Truesecs incidentrespons-team (CSIRT) utreder merparten av de allvarligaste cyberincidenterna i Sverige och i Norden 2022 utfördes över 160 komplexa incidentutredningar. Den tyska expansionen leds av Markus Lassfolk, global VP för Truesec CSIRT.

"När en incident drabbar, är målet är att minimera skada för organisationer och ta dem tillbaka till normal drift snabbast möjligt. Det tar i genomsnitt 23 dagar att komma tillbaka efter en ransomware-attack, Truesecs kunders verksamhet är normalt tillbaka på 3-5 dagar", säger Markus Lassfolk, Global VP, Truesec CSIRT.

Marknadsledande cybersäkerhetsföretaget i Norden

Truesec hjälper organisationer över hela världen förhindra och bekämpa cyberkriminalitet och strävar ständigt efter att utöka sitt globala stöd och kapacitet. Idag har Truesec verksamhet i Tyskland, Sverige, Danmark, Finland och USA, och samarbetar nära med brottsbekämpande myndigheter, försäkringssektorn och säkerhetsorganisationer världen över. Truesec är en helhetsleverantör inom cyber och har tredubblat sin omsättning under de tre senaste åren (35 MEUR 2022).

Är ditt företag utsatt för en cyberattack?

Truesecs incidentresponse-team är tillgängligt dygnet runt, 365 dagar om året för att hjälpa drabbade verksamheter minimera skada och snabbt få dem tillbaka till normal verksamhet igen.


Om Truesec

Truesec är ett globalt cybersäkerhetsbolag med ett tydligt syfte: Att förhindra dataintrång och minimera skada. Sedan starten 2005 har Truesec levererat tekniskt avancerade säkerhetslösningar till kunder, både inom privat och offentlig sektor, över hela världen. Idag består gruppen av 280+ dedikerade cyberspecialister med bred expertis inom cybersäkerhet. För mer information: https://www.truesec.com/


Kontaktpersoner

Anna Averud
CEO Truesec Group
Anna Averud
Markus Lassfolk
Global VP, Truesec CSIRT
Markus Lassfolk