2021-12-20 10:42Pressrelease

Cybersäkerhetsbolaget Truesec etablerar sig i Danmark

Truesec etablerar bolag i DanmarkCybersäkerhetsbolaget Truesec etablerar bolag i Danmark

Truesec fortsätter att tillgängliggöra cybersäkerhetsexpertis på flera marknader. För att förhindra fler dataintrång etablerar gruppen bolag i Danmark. Det nya bolaget, Truesec A/S, leds av Morten von Seelen, som kliver in som vd i december 2021.

Cybersäkerhetsbolaget Truesec har de senaste åren vuxit i såväl storlek och erbjudande till marknaden. Uppbackad av sin nya finansiella partner, IK Partners, etablerar sig Truesec nu i Danmark tillsammans med ett danskt team av cybersäkerhetsexperter. Bolaget kommer att erbjuda ledande cyberexpertis i Danmark, med syfte att förhindra dataintrång och minimera skada när dataintrång sker.

Det danska teamet har tillgång till hela Truesecs cybersäkerhetsexpertis och tjänsteutbud. Etableringen på den danska marknaden innebär lokalt stöd till verksamheter och förstärker Truesecs närvaro utanför Sverige.

Cybersäkerhet är viktigt för verksamheter för att skydda digitala tillgångar, upprätthålla tillgänglighet av tjänster och säkerställa drift. Genom exempelvis hotanalyser, incidenthantering och aktiv IT-övervakning kan motståndskraften mot cyberkriminalitet öka. Truesecs fokus är att vara relevant genom att erbjuda expertis och tjänster som förhindrar dataintrång och minimerar skadan när de uppstår. Det styr bolagets agerande och engagemang.

Vi särskiljer oss på danska marknaden genom vår unika expertis som byggts från att ha hanterat de mest komplexa cyberattackerna i vårt samhälle. I Sverige är Truesec företagens förstahandsval när det kommer till cybersäkerhet. Det är vår vision att också bli förstahandsvalet för danska företag, säger Morten von Seelen, vd på Truesec A/S.

Vi är glada över att nu ha lokal dansk cybersäkerhetsexpertis på plats. Vi kommer att fortsätta vår resa med målet att tillgängliggöra cybersäkerhetsexpertis och förhindra fler dataintrång på flera marknader, förklarar Anna Averud, vd på Truesec Group.


Ämnen: SWE

Om Truesec

Truesec är ett ledande cybersäkerhetsbolag med ett tydligt syfte: Att förhindra dataintrång och skydda data. Gruppen består av cirka 185 medarbetare med bred expertis inom cybersäkerhet, och har sedan starten 2005 levererat omfattande säkerhetslösningar till kunder, både i Sverige och internationellt. För mer information: https://www.truesec.com/


Kontaktpersoner

Anna Averud
CEO Truesec Group
Anna Averud
Marcus Murray
Founder of Truesec Group
Marcus Murray
Morten Von Seelen
CEO, Truesec A/S
Morten Von Seelen