2021-01-20 07:30Pressrelease

Truesec satsar på säker utveckling – rekryterar erkänd profil

Johan Lindfors, TruesecJohan Lindfors, Chief Innovation Officer på Truesec

Cybersäkerhetsbolaget Truesec tar under 2021 ett större grepp om applikationssäkerhet och rekryterar Johan Lindfors, en erkänd profil inom applikationsutveckling. Johan har en framgångsrik bakgrund från Microsoft och kommer att driva Truesecs expansion inom säker utveckling och digitalisering.

Rekryteringen av Johan Lindfors är ett led i Truesecs fortsatta satsning inom området Säker utveckling. Med den ökande trenden av digitala intrång behövs det kapacitet för att utveckla säkra applikationer hos företag och organisationer.

Med SolarWinds-attacken i färskt minne kan vi konstatera att det krävs insatser för att minimera risk. Truesec tar under 2021 stora kliv för att svara upp mot den ökande efterfrågan av säker applikationsutveckling. Där blir Johans erfarenhet och kompetens en värdefull tillgång och jag ser fram emot att jobba tillsammans”, säger Anna Averud, vd för Truesec Group.

Truesec är väletablerade inom området säker utveckling med lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att utveckla säkra applikationer samt säkra sina utvecklingsprocesser. För att skydda kunder mot dataintrång utvecklar Truesec löpande nya tjänster och lösningar.

Johan Lindfors blir Chief Innovation Officer på Truesec

Johan Lindfors kommer att bygga upp konsultverksamheten för säker utveckling i Stockholm och leda en stor digital satsning inom Truesec Group. Johan har sedan 1998 varit verksam i tekniskt ledande roller på bland annat Microsoft. Han har sedan 2011 bedrivit konsultverksamhet i egen regi och utvecklat plattformar och mobila lösningar för både svenska och internationella kunder. Johan tillträder den 15 januari.

”Med den ökade trenden av digitala intrång behöver vi som utvecklare kontinuerligt bli bättre på att säkra våra lösningar och applikationer. Säkerhet för utvecklare måste vara en proaktiv kompetens och inte en reaktiv eftertanke – jag ser fram emot att bygga upp den här verksamheten och tjänsterna hos Truesec”, säger Johan Lindfors.

 

”Johan har en unik förståelse för sambandet mellan modern applikationsutveckling, säkerhet och verksamhetsnytta. Hans kompetens, drivkraft och intresse för cybersäkerhet kommer bli en stor tillgång för Truesecs kunder”, säger Marcus Murray, grundare av Truesec.


Ämnen: SWE

Om Truesec

Truesec är en stark aktör inom cybersecurity med ett tydligt syfte: Att förhindra dataintrång och skydda data. Gruppen består av cirka 140 medarbetare med bred expertis inom cybersäkerhet och har sedan starten 2005 levererat omfattande lösningar till kunder inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och internationellt. För mer information: www.truesec.com


Kontaktpersoner

Anna Averud
CEO Truesec Group
Anna Averud
Marcus Murray
Founder of Truesec Group
Marcus Murray
Johan Lindfors
Chief Innovation Officer
Johan Lindfors