2020-12-17 08:11Pressrelease

Truesec rekryterar Threat Intelligence-expert från FRA

Mattias WåhlénMattias Wåhlén, underrättelseanalytiker (tidigare FRA)

Cyberangreppen mot samhället ökar drastiskt och för att kunna avvärja hot i tid behöver man förmågan att kunna kartlägga och övervaka hotaktörer. Därför satsar Truesec stort på Threat intelligence, ett underrättelsearbete om cyberhot. En viktig del i detta är rekryteringen av Mattias Wåhlén, som har en unik bakgrund inom svenskt cyberförsvar och underrättelsetjänst genom sitt tidigare arbete på FRA.

Utländska kriminella och statsfinansierade aktörer utför dagligen cyberangrepp mot svenska företag och myndigheter. Med dagens hotbild blir det viktigare med Threat Intelligence för att kunna omsätta det till aktiva åtgärder för att minimera risken för angrepp.

Mattias Wåhléns uppdrag är att leda och vidareutveckla Truesecs arbete inom Threat Intelligence för att kunna förutse dataintrång hos sina kunder och avvärja hot i tid. Det primära målet är att kartlägga samtliga aktörer som hotar svenska intressen och övervaka deras aktiviteter.

"Den unika kompetens och erfarenhet som Mattias har inom området Threat Intelligence har ett stort värde för våra kunder. Tillsammans ökar vi tryggheten i samhället genom att vara ett steg före hotaktörerna", säger Marcus Murray, grundare av Truesec.

Mattias Wåhlén har under de senaste 12 åren varit verksam som analytiker inom FRAs cyberförsvarsverksamhet. Mattias har en lång erfarenhet av analysarbete och har tillbringat nästan 35 år inom svensk underrättelsetjänst, inom FRA och Försvarsmakten.

"För att förekomma sina motståndare måste man förstå hur de agerar. Genom bättre hotaktörsanalyser kommer vi att stärka vår förmåga att kunna följa angriparnas aktiviteter på nära håll. Det ger oss en stark fördel när det gäller att kunna skydda våra globala kunder mot dataintrång", säger Mattias Wåhlén.

Kort fakta om Threat Intelligence

  • Threat Intelligence är ett underrättelsearbete som innefattar kartläggning av hotaktörer och deras aktiviteter – det ger värdefulla insikter vid utredningar av cyberangrepp.
  • Behovet av Threat Intelligence är stort då cyberbrottsligheten ökar samtidigt som få hotaktörer lagförs.
  • Cybersäkerhetsbolaget Truesechar arbetat med ThreatIntelligence en längre tid. Verksamheten innefattar underrättelseinhämtning från egna globala incidentutredningar, SOC-övervakning och samarbete med externa partners. 


Ämnen: SWE

Om Truesec

Truesec är en av Sveriges mest etablerade aktörer inom cybersecurity, it-infrastruktur och säker utveckling. Sedan starten 2005 har gruppens olika expertteam levererat toppklassiga lösningar till kunder inom privat och offentlig sektor, i Sverige och globalt. Genom sin gemensamma passion och kompetens påverkar Truesec den globala utvecklingen inom cybersäkerhet – ett viktigt uppdrag man är väldigt stolt över. För mer information: truesec.com


Kontaktpersoner

Mattias Wåhlén
Threat Intelligence Lead
Mattias Wåhlén
Marcus Murray
Founder of Truesec Group
Marcus Murray

Relaterad media