2021-05-06 07:49Pressrelease

Truesec breddar förmåga att bemöta cyberhot med Human Threat Intelligence

Truesec breddar förmåga att bemöta cyberhot med Human Threat Intelligence"För att kunna motverka den nya hotbilden måste vi spegla angriparna och deras metoder”, säger Carolina Angelis

Truesec breddar sin förmåga att förhindra cyberangrepp med Human Threat Intelligence. Den mänskliga faktorn exploateras allt oftare i samband med cyberangrepp. Detta har lett till ett ökat behov av att förebygga och avvärja hybrida hot där metoder som infiltration, spionage och hot mot nyckelpersoner är vanliga inslag.

På senare tid har vi sett att kvalificerade hotaktörer kombinerar cyberattacker med personbaserade metoder för att tillskansa sig fysisk åtkomst till it-miljöer, exempelvis genom att rekrytera agenter. Vi är glada över att Carolina och Leif ansluter sig till Truesec för att hjälpa samhället och våra kunder att skydda sig mot denna typ av hot”, säger Marcus Murray, grundare av Truesec.

Från 1 maj 2021 blir specialistbolaget Angelis & Hansen Truesecs nya affärsområde Human Threat Intelligence som leds av Carolina Angelis och Leif Hansen. Med 20 år inom svensk underrättelsetjänst har Carolina en unik inblick i de metoder som används för att bedriva underrättelseinhämtning och hur man motverkar dessa. Leif har en bakgrund inom försvaret och är specialist på säkerhetsskydd och bakgrundskontroller.

Den största sårbarheten är människan

Genom Human Threat Intelligence stärker cybersäkerhetsbolaget Truesec sin förmåga att hjälpa organisationer att förebygga och avvärja hybrida hot där metoder som infiltration, psykologisk påverkan, spionage, utpressning, digital avlyssning och personhot ingår.


”En angripare letar efter sårbarheter som kan utnyttjas. Metoderna idag är inte enbart tekniska eller mänskliga, utan en hybrid av båda. För att kunna motverka den nya hotbilden måste vi spegla angriparna och deras metoder”, säger Carolina Angelis, Human Threat Intelligence Lead på Truesec.

Vi är entusiastiska över att tillsammans med Carolina och Leif få utveckla området Human Threat Intelligence. Angelis & Hansen har varit en nära och långvarig partner som hjälpt oss att minimera risk i samband med rekryteringar. Nu när vi går samman stärker vi vår förmåga att förhindra dataintrång genom att kunna förutse risk och sårbarheter med Human Threat Intelligence”, säger Anna Averud, CEO för Truesec Group.


Ämnen: SWE

Om Truesec

Truesec är en stark aktör inom cybersecurity med ett tydligt syfte: Att förhindra dataintrång och skydda data. Gruppen består av cirka 140 medarbetare med bred expertis inom cybersäkerhet och har sedan starten 2005 levererat omfattande lösningar till kunder inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och internationellt. För mer information: truesec.com


Kontaktpersoner

Anna Averud
CEO Truesec Group
Anna Averud
Marcus Murray
Founder of Truesec Group
Marcus Murray
Carolina Angelis
Senior Advisor Human Threat Intelligence
Carolina Angelis