2021-11-17 07:00Pressrelease

Röda Korset höjer cybersäkerheten - tar hjälp av Truesec

Fotograf: IFRC/ Röda KorsetFotograf: IFRC/ Röda Korset

Stockholm, 17 november, Svenska Röda Korset och cybersäkerhetsföretaget Truesec meddelar att man ingått ett partnerskap. Samarbetet syftar till att säkra Röda Korsets operativa förmåga och datasäkerhet genom att stärka organisationens motståndskraft mot cyberangrepp.

Röda Korset har nu tillgång till Truesecs tjänster och samlade expertis inom cybersäkerhet. I upplägget ingår även att Röda Korset ska bistå Truesec i dess utvecklingsarbete. Samarbetet är ett långsiktigt partnerskap.

I takt med den ökade digitaliseringen blir IT- och informationssäkerhet allt viktigare för Röda Korset. Förmågan att kunna agera på kriser runt om i världen är beroende av fungerande IT och att skydda information som hanteras inom organisationen.

– Vi är världens främsta katastroforganisation och två avgörande förmågor för att kunna agera i kriser är tillgång till rätt information samt att kunna kommunicera med varandra. Som en alltmer digital organisation är därför IT-säkerhet och informationssäkerhet två oerhört viktiga områden för oss att ligga rätt i. Vi har valt att ingå ett partnerskap med Truesec för att på ett strukturerat sätt kunna utveckla och stärka våra cybersäkerhetsförmågor, säger Martin Tägtström, CIO på Svenska Röda Korset.

Samarbetet bygger på ett gemensamt engagemang för säkerhet och trygghet. Genom att stötta Röda Korset arbetar Truesec mot sin vision om att bidra till en trygg digital framtid.

– Vi ser fram emot att bidra till Röda Korsets viktiga verksamhet som gör stor skillnad för många och tackar för förtroendet, säger Anna Averud, vd på Truesec Group.

Om Röda Korset

Röda Korset finns över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag. Välkommen till vår världens största humanitära nätverk. Röda Korset jobbar alltid efter våra sju grundprinciper Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet.

För mer information: www.rodakorset.se

 


Ämnen: SWE

Om Truesec

Truesec är en stark aktör inom cybersecurity med ett tydligt syfte: Att förhindra dataintrång och skydda data. Gruppen består av cirka 180 medarbetare med bred expertis inom cybersäkerhet och har sedan starten 2005 levererat omfattande lösningar till kunder inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och internationellt. För mer information: https://www.truesec.com/


Kontaktpersoner

Anna Averud
CEO Truesec Group
Anna Averud
Martin Tägtström
CIO på Röda Korset
Martin Tägtström