2023-05-31 06:00Pressrelease

Nu lanseras Europas främsta cybersäkerhetscenter

Anna Averud och Marcus Murray, TruesecAnna Averud, vd för Truesec Group, & Marcus Murray, säkerhetsexpert och grundare av Truesec.

I centrala Stockholm, skyddat av urberget i Brunkebergsåsen slår Sveriges och norra Europas främsta cybersäkerhetscenter upp dörrarna. Truesec är initiativtagare till centret som kommer att leverera nästa nivå av förmåga för att möta nya och framtida cyberhot mot samhället. Centret är tillgängligt för alla samhällsaktörer, företag och organisationer och är en gemensam plattform för innovation, kunskapsdelning och samverkan för gemensamt ökad förmåga inom cyberhot och cyberförsvar. Microsoft och CrowdStrike är några betydande samarbetspartners för cybersäkerhetscentret.  

 

Cybersäkerhetscentret är ledningscentral för hundratals komplexa intrångsutredningar som genomförs varje år för att utreda och återställa efter allvarliga dataintrång mot svenska företag och organisationer. I verksamheten spåras de antagonister som hotar svenska och globala intressen och säkerhet av den främsta expertisen som idag summerar fler än 300 personer i Sverige, USA, Danmark, Finland och Tyskland.  

 

Kort om Cybersäkerhetscentret 

  • Har realtidsinsyn över hotbilden mot Sverige
  • Förhindrar fler än 5 000 cyberattacker per år
  • Har full kapacitet att mitigera, upptäcka och åtgärda angrepp dygnet runt, alla dagar om året
  • Stöder 500+ organisationer och partners genom att aktivt skydda kritisk infrastruktur, digitala värden och tillgångar
  • Sysselsätter 300+ cyberspecialister

Givet den hotbild som samhället ställs inför ger centret oss rätt förutsättningar för att vara den Cyberpartner som verksamheter inom privat som offentlig sektor behöver för att skydda sin verksamhet, konkurrenskraft och tillgänglighet av digitala tjänster mot cyberkriminalitet.”, säger Anna Averud, vd för Truesec Group. 

 

I centret finns underrättelseavdelning som kartlägger och övervakar de hotaktörer som utgör ett hot mot samhället. Det finns även en övervakningscentral som skyddar hundratusentals system och datorer i samhällskritiska verksamheter och andra organisationer dygnet runt. Förutom defensiva förmågor är även centrets offensiva förmågor tillgängliga för att simulera realistiska antagonistiska angrepp, identifiera sårbarheter och träna organisationer. 

 

Cybersäkerhetscentret är det privata bidraget till att möta Sveriges behov av cyberförmåga givet det geopolitiska läget vi befinner oss i. Kriget mot Ukraina och geopolitisk turbulens har drastiskt förändrat hotbilden för samhället samtidigt som antalet cyberattacker ökar. Mitt i denna osäkerhet förhindrar vi 17 dataintrång varje dag och hanterar mest komplexa cyberincidenter i Sverige. Som privat aktör har vi möjligheten att vara mer handlingskraftiga, transparenta och snabbrörliga än den statliga nationella motsvarigheten och vi är därmed ett viktigt komplement för att skydda Sverige” säger Marcus Murray, säkerhetsexpert och grundare av Truesec. 


Ämnen: SWE

Om Truesec

Truesec är ett globalt cybersäkerhetsföretag med ett tydligt mål: att verka för ett säkrare samhälle, förebygga cyberkriminialitet och minimera dess konsekvenser. Sen 2005 har Truesec förhindrat dataintrång och arbetar idag med organisationer I hela världen. Här arbetar fler än 300 cyberspecialister och idag med kontor i Sverige, USA, Danmark, Finland och Tyskland. Truesecs erbjudande inkluderar alla områden inom cybersäkerhet. För mer information: https://www.truesec.com/


Kontaktpersoner

Jennie Mattar
Press Contact
Jennie Mattar