2021-05-19 13:17Nyheter

WTW och Truesec går ut med gemensamma rekommendationer för att få företag att stärka sin it-miljö

Trenden för ransomware fortsätter att öka snabbt och ännu bredare. Därför går Willis Tower Watson tillsammans med Truesec ut med gemensamma rekommendationer för hur varje företag ska stärka sin cybersäkerhet.

Allt fler företag drabbas av cyberangrepp, något som på senare tid påverkat både sjukvård och viktiga samhällsfunktioner när kritisk infrastruktur angrips. För att underlätta för organisationer som vill stärka sin cybersäkerhet har Willis Tower Watson tillsammans med Truesec utvecklat tydliga rekommendationer för hur man bygger en grund för cybersäkerhet. Rekommendationerna är tänkta som en basnivå, där varje organisation sedan kan bygga vidare utifrån sina egna förutsättningar och mål.

"Tillsammans med Truesec har vi sedan tidigare hjälpt flera företag att etablera en standard för cybersäkerhet. Många företag har goda ambitioner på området, men man har haft svårt att veta vad man faktiskt ska börja med, och vilka prioriteringar man ska göra. Utvecklingen av ransomware leder till att så gott som alla företag måste höja sin lägstanivå, och därför har vi bestämt oss för att bidra till det arbetet genom att erbjuda denna standard publikt", säger Kristoffer Haleen, Nordic Cyber Practice Leader på Willis Towers Watson.

Ransomware drabbar både små och stora bolag

Just ransomware har ökat explosionsartat de senaste åren, och många angrepp använder sig av sårbarheter som hade kunnat förhindrats med relativt enkla medel. Merparten av alla angrepp med ransomware sker mot företag med färre än 250 anställda, vilket gör detta till en faktisk affärsrisk för små, likväl som stora, företag.

"Våra rekommendationer bygger på egen erfarenhet från de otaliga incidenter vi hanterat över åren. Vilka skydd som måste finnas på plats för att förhindra eller minimera konsekvenserna av intrång. Det är viktigt att förstå att vi inte talar om avancerade skydd här, utan snarare det som är att betrakta som säkerhetshygien", säger Mats Hultgren, VP Cyber Strategies på Truesec.


För mer information, vänligen kontakta:

Mats Hultgren, VP Cyber Strategies
mats.hultgren@truesec.se

Kristoffer Haleen, Nordic Cyber Practice Leader
kristoffer.haleen@willistowerswatson.com


Ämnen: SWE

Om Truesec

Truesec är en stark aktör inom cybersecurity med ett tydligt syfte: Att förhindra dataintrång och skydda data. Gruppen består av cirka 150 medarbetare med bred expertis inom cybersäkerhet och har sedan starten 2005 levererat omfattande lösningar till kunder inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och internationellt. För mer information: truesec.com